OSPOSOBLJAVANJE

Fotografija DVD Prišlin Hum.

U organizaciji VZO Hum na Sutli održano je osposobljavanje za rad s aparatima za zaštitu dišnih organa. Osposobljavanje se sastojalo od praktičnog i tematskog dijela u trajanju od 30 sati. Dio je bio odrađen na Humu, a dio u vježbalištu vatrogasne postrojbe grada Zagreba.
Iz našeg društva su pristupila 3 člana koji su uspiješno završili tečaj.