Spaljivanje otvorenog prostora

Molimo građane da prije spaljivanja većih površina obavijeste vatrogasnu postrojbu koja će doći i odobriti spaljivanje ukoliko zadovoljite sljedeće uvjete.

Što treba poduzeti kod spaljivanja otvorenog prostora:

  • tvari koje se spaljuju premjestiti na dovoljnu udaljenost od vodova električne energije, plinovoda, naftovoda,  javnih cesta, željezničke pruge, industrijskih postrojenja, stambenih građevina i drugih objekata koje bi vatra ili dim mogli ugroziti;
  • oko mjesta spaljivanja izorati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 3 metara;
  • ovisno o količini tvari i površini koja se spaljuje, potrebno je osigurati nazočnost dovoljnog broja punoljetnih osoba za eventualno gašenje požara ako vatra izmakne kontroli;
  • na mjestu spaljivanja osigurati priručna sredstva za gašenje (lopate, kante s vodom i dr.);
  • spaljivanje se vrši isključivo danju, za mirna vremena bez vjetra, uz stalnu nazočnost osobe koja vrši spaljivanje;
  • spaljivanje suhe trave, korova i drugih tvari, kao i loženje otvorene vatre ne smije se obavljati na udaljenosti manjoj od 200 metara od šume bez posebnih odobrenja;
  • nakon obavljenog spaljivanja mjesto se pregleda i ostatak žara u potpunosti ugasi. 
  • U slučaju da vatra izmakne kontroli nazovite vatrogasce na broj 193 !!!

Ukoliko želite da vam kontrolirano spaljivanje izvrše vatrogasci, obavjestite najbližu vatrogasnu postrojbu koja će vam obaviti spaljivanje prema cjeniku vatrogasnih usluga.

Napominjemo da je Zakonom o zaštiti od požara za izazivanje požara iz nehaja predviđena novčana kazna od dvije do 15 tisuća kuna, a za namjerno izazivanje požara predviđena je kazna od 15 do 150 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana.