Kada je prije 10 mjeseci vozilo stiglo u naše garaže na korištenje od strane VZKZŽ nismo nit slutili da bi ovaj ljepotan mogao ostati u trajnom vlasništvu DVD-a.
Kako je stigla nova godina, tako je i za naš DVD stiglo novo doba opremanja.
Više o tome na našoj Facebook stranici: link