O NAMA

Dobrovoljno vatrogasno društvo “Prišlin-Hum” je dobrovoljna i nestranačka udruga koja provodi vatrogasnu djelatnost kao stručnu i humanitarnu djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.Društvo je osnovano 30.ožujka 1952.godine.
Na osnivačkoj Skupštini održanoj u Mjesnom uredu Prišlin, za prvog predsjednika je izabran Viktor Pongračić, a za komandira Viktor Stuhne. Uz njih za prve članove Upravnog odbora izabrani su: Josip Čuček za zamjenika komandira, Drago Bračun za tajnika, Slavko Murk za blagajnika, Stanko Halužan za vođu odjela, Franjo Kučiš za ađutanta, ReginaBoršić – pročelnik i Stanko Majcenić za spremištara.

POVIJEST RAZVIJANJA

Na samom početku svog rada Društvo nije imalo svoje prostorije, pa je tako i ono malo opreme bilo smješteno na više lokacija. Problem je bio i nedovoljna stručna osposobljenost članova. Zbog neriješenog načina financiranja aktivnosti Društva, rasformirana je limena glazba koja je bila u njegovom sastavu, a instrumenti prodani i za ta sredstva kupljena određena vatrogasna oprema i organizirano stručno osposobljavanje članova. Uvedena je i obaveza plaćanja članarine, a organizirane su i vatrogasne zabave, štampani kalendari i ostalo.

Izgradnja vatrogasnog spremišta u Malom Taboru i to na mjestu današnjeg vatrogasnog doma počela je tek 1968.godine i od tada, pa sve do danas, isti se neprestano dograđivao i uređivao. Nažalost, zbog nedostatka garažnog prostora potrebno će taj problem adekvatno riješiti. DVD “Prišlin-Hum” prema Planu zaštite od požara općine Hum na Sutli spada u kategoriju “ostala društva” i djeluje na području naselja: Brezno Gornje, Brezno Donje, Brezno Gora, Zalug, Poredje, Mali Tabor, Prišlin, Vrbišnica i Lastine.

Društvo broji 115 članova od čega 94 članova Skupštine, a ostali su članovi vatrogasne mladeži ili podmlatka. Osim s mladima Društvo posebnu pažnju poklanja prijemu i aktivnostima sa ženama kojih ima 20. Trenutno je u društvu 11 članova bez ispita, sa zvanjem vatrogasac 25, vatrogasac I, klase 21, vatrogasni dočasnik 5, vatrogasni dočasnik I. klase 22,časnik 1, časnik I. klase 5 i 6 počasnih vatrogasnih časnika. Članovi Društva se aktivno uključuju u provođenje zakonski, statutarno ili drugim propisima određene aktivnosti. Osim osnovne operativne zadaće zaštite i spašavanja ljudi i imovine, Društvo provodi i preventivne aktivnosti: nabavljanje i održavanje vatrogasne opreme, sredstava i vozila, redovite osposobljavanje i usavršavanje svojih članova, pogotovo pripadnika operativnih jedinica putem obuka, tečaja, seminara, vatrogasnih vježbi, vatrogasnih natjecanja i još mnogo toga.

Društvo je udruženo u Vatrogasnu zajednicu općine Hum na Sutli u čijim aktivnostima aktivno učestvuje. Aktivno surađuje ne samo sa susjednim, već i ostalim vatrogasnim društvima, pa i onima iz susjedne Republike Slovenije. Posebne aktivnosti se provode s pobratimljenim društvima DVD Zabok i PGD Rogaška Slatina.

Osim s vatrogasnim društvima aktivnosti i suradnja se provodi i s ostalim društvima s područja općine Hum na Sutli. Financiranje aktivnosti Društva se odvijaju prema zakonskim propisima, iz proračuna općine, prihodima najma prostorija vatrogasnog doma, članarinom i raznim donacijama. Svima koji aktivno sudjeluju na bilo koji način u radu DVD-a “Prišlin-Hum” najljepša hvala.